TERMENI SI CONDITII

 I. Dispoziții introductive
 
Magazinul online KOTARBAU, disponibil la https://kotarbau.ro , este proprietatea MK TRADING MICHAŁ KOTARBA, KARPACKA 1, 32-040 ŚWIĄTNIKI GÓRNE (POLONIA), VAT: 9442261558, REGON 381578790, shop@kotarbau.eu .
Adresa vânzătorului:

OlzaLogistic - KOTARBAU
Suisului 10
410140
Oradea
România
 
II. Definiții :
 
1.     Definiții :
a)     Produse şi Servicii - orice bun şi/sau prestație care urmează a fi furnizate de KOTARBAU Clientului ca urmare a încheierii Contractului.
b)    Client /Cumpărătorul- orice persoană fizică în vârsta de minimum 16 ani împliniți sau o persoană juridica, deținătoare a unui Cont în Site şi care a efectuat cel puțin o Comandă în baza prezenților Termeni şi condiții.
c)     Consumator – Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
d)    Comandă - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri de pe Site.
e)     Contact- secțiune din Site accesibila pe baza de înregistrare cu adresa e-mail şi parola.
f)     Cont - Serviciul Electronic, identificat prin nume de Utilizator (Login) şi Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al KOTARBAU, permițând Clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul Loginului  și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul Online.
g)    Contract de Vânzare - contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, prin intermediul Magazinului Online, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termeni sunt specificați în  prezentul Termeni.
h)    Magazin online - platforma deținută de Vânzător, care permite plasarea de Comenzi de către Client, încheierea de Contracte de Vânzare și prestarea de servicii de către Vânzător, disponibila la următoarea adresa https://kotarbau.ro . 
i)      Preț - exprimat în RON sau în altă monedă suma remunerației brute (conținând taxa TVA) apartinând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare, prin intermediul Magazinului Online. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care  condițiile Promoției utilizate de către Magazinul Online stabilesc altfel.
j)      Produs - un obiect mobil disponibil în oferta Magazinului, care face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare între Client și Vânzător, în schimbul plăţii Preţului sau care face obiectul rezervării. Toate Produsele prezentate în Magazinul Online sunt noi;
k)    Serviciu digital - serviciu oferit de către KOTARBAU pe cale electronică în sensul înțelegerii OUG 140 / 2021, către Client prin intermediul Magazinul Online în conformitate cu Contractul de Furnizare a Serviciilor.
l)      Vânzător – MK TRADING MICHAŁ KOTARBA, KARPACKA 1, 32-040 ŚWIĄTNIKI GÓRNE (POLONIA), VAT :  PL9442261558, REGON 381578790, shop@kotarbau.eu .
m)   Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi -a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni şi condiții.
 
III. Dispozitii Generale
 
1.     Termeni şi condiții se adresează Clienților consumatori ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Vânzare.
2.     Termeni şi condiții este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
3.     Pentru motive justificate, KOTARBAU își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului sau Utilizatorului la Site prin declararea Contului ca inactiv, prin dezactivarea selectiva a anumitor facilitați ale Contului şi /sau prin refuzarea accesului la anumite modalități de plată, in cazul în care considera ca în baza conduitei sau a activității Clientului sau Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia prejudiciază sau ar putea prejudicia KOTARBAU.
4.     Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu utilizarea altor  mijloace de comunicare  la distanță, mesaj electronic cu confirmarea conținutului Contractului de Vânzare propus constituie invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014, trimisă de către Vânzător Clienților prin intermediul Magazinului Online, și nu o ofertă în sensul Codului civil.
5.     Utilizarea Serviciilor Electronice, ca orice servicii furnizate prin mijloace electronice, este asociată cu ameninţări tipice la adresa transmiterii datelor prin internet, cum ar fi diseminarea, accesul neautorizat sau pierderea datelor Clienţilor. Vânzătorul și Clientul sunt obligaţi să ia măsuri pentru a minimiza aceste riscuri. În special, Vânzătorul va aplica măsurile de protecţie corespunzătoare stabilite în Regulament, iar Clientul nu va dezvalui numele de utilizator și Parola cu persoane neautorizate.
6.     Utilizarea Magazinului Online, în special utilizarea Serviciilor Electronice și încheierea Contractelor de Vânzare, este supusă îndeplinirii Cerinţelor Tehnice de către dispozitivele și  sistemul electronic utilizat de Client.
7.     Întregul Conținut, comunicarea dintre KOTARBAU şi Client, Utilizator, precum şi orice tranzacție, procedura, document etc. guvernate de prezenții Termeni şi condiții sunt redactate în limba romana. Prin luarea la cunoștința şi acceptarea acestor Termeni şi condiții Clientul, Utilizatorul confirma ca înțelege pe deplin aceasta limba.
8.     Prezenții Termeni şi condiții pot fi oricând actualizați. Clienții şi Utilizatorii vor fi informați despre actualizare la adresa de internet https://kotarbau.ro    și printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său.
9.     Modificarea Termeni intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data trimiterii anunțului privind modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la modificarea Termeni. Modificarea Termeni nu influențează Contractele de Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Termeni.
 
IV. Serviciile electronice în magazinul online
 
1.     Vânzătorul oferă în mod gratuit Clienţilor următoarele Servicii Electronice prin intermediul Magazinului Online :
a)     Contul;
b)    funcționalități care permit Clienţilor să plaseze comenzi și să încheie Contracte de Vânzare, în condiţiile stabilite în Regulament;
c)     utilizarea Coșului;
d)    Opinii despre magazin și produse (X)
 
2.     Contractul de Prestări Servicii se încheie cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: (i) completarea şi acceptarea efectivă de către Client (trimiterea către Vânzător) a formularului de înregistrare în vederea creării Contului, (ii) acceptarea Regulamentului. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată.
3.     Vânzătorul poate refuza înregistrarea Contului dacă Clientul încalcă prevederile paragrafului 5 literele a, b, c, f, g de mai jos.
4.     Utilizarea Coşului începe atunci când Clientul adaugă primul Produs în Coş. Coşul este de natură unică (nefiind posibilă deschiderea/constituirea mai multor Coșuri simultan), este oferit gratuit și este încetat atunci când Clientul plasează Comanda sau încetează să mai plaseze o Comandă prin intermediul acestuia. În funcție de funcţionalităţile disponibile, Coşul poate retine informaţii despre Produsele selectate de Client şi după încheierea sesiunii de browser, dar nu asigură disponibilitatea Produselor selectate de Client pentru a permite plasarea Comenzii la o dată ulterioară.
5.     Clientul este obligat, în special:
a)     să furnizeze în Comandă și în cadrul Contului numai date adevărate, actualizate și complete, iar în cazul modificării acestora să actualizeze imediat datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate Vânzătorului de către Client în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare sau cu utilizarea Serviciilor Electronice;
b)    să utilizeze Serviciile Electronice într-un mod care să nu interfereze cu funcţionarea Vânzătorului, a Magazinului Online ;
c)     utilizarea Serviciilor Electronice în conformitate cu Actele Normative, cu prevederile Regulamentului, precum și cu obiceiurile și principiile de coexistenţă socială adoptate într-un anumit domeniu;
d)    păstrarea confidențialității datelor de Autentificare şi a Parolei, în special nepunerea acestora la dispoziţia persoanelor neautorizate. Vânzătorul nu va fi răspunzător în special pentru pierderea datelor sau accesul la datele înregistrate în Cont care rezultă dintr-o încălcare a obligaţiei de mai sus de către Client;
e)     plata la timp și în totalitate a Preţului şi a altor costuri stabilite de Client şi Vânzător;
f)      să nu furnizeze și să nu transfere în cadrul Magazinului Online niciun conţinut interzis de Actele Normative, în special conţinut care încalcă drepturile de autor ale terților sau drepturile lor personale;
6.     Din motive tehnice, Vânzătorul poate dezactiva temporar, dar nu mai mult de 48 de ore, anumite funcţionalităţi ale Magazinului Online în vederea îmbunătăţirii acestuia, adăugării de servicii sau efectuării mentenanței. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a informa cu privire la pauzele tehnice prin plasarea unui mesaj adecvat pe pagina de pornire a Magazinului Online.
7.     Clientul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii în orice moment. Declaraţia de încetare a Contractului de Prestări Servicii transmisă de Client poate fi transmisă, în scris la adresa MK TRADING MICHAŁ KOTARBA, KARPACKA 1, 32-040 ŚWIĄTNIKI GÓRNE (POLONIA) sau prin e-mail la adresa: shop@kotarbau.eu. Rezilierea Contractul de Prestării Servicii nu va afecta executarea Contractelor de Vânzare deja încheiate.
8.     Vânzătorul poate rezilia Contractul de Prestării Servicii din următoarele motive importante:
a)     modul de utilizare a Serviciilor Electronice este contrar principiilor și scopului Magazinului Online;
b)    activităţile Clientului sunt contrare normelor morale aplicabile, incită la violenţă sau comiterea unei infracțiuni, precum și în cazul în care încalcă drepturile terților;
c)     Clientul încalcă prevederile pct. IV alin. 5 din Regulament.
9.     Notificarea de încetare a contractului de prestări servicii transmisă de Vânzător va fi transmisă la adresa de e-mail furnizată de Client.
10.  Perioada de preaviz pentru încetarea contractului de prestări servicii de către oricare dintre părți este de 14 zile. Rezilierea Contractului de Prestări Servicii de către oricare dintre părţi echivalează cu ştergerea Contului.
 
V. Politica de vanzare online/ Comandă
 
1.     Vânzătorul permite Clienţilor să plaseze comenzi pe site-ul Magazinului Online. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce și alte modalităţi de plasare a Comenzilor folosind mijloace de comunicare la distanţă.
2.     Caracteristicile principale ale prestației, luând în vedere obiectul prestației și modul înțelegerii cu Clientul, sunt definite pe pagina web a fiecărui Produs. 
3.     Clientul plasează o Comandă în Magazinul Online urmând următorii paşi:
a)     adăugarea Produselor selectate în Coş și accesarea Formularului de comandă pentru completarea detaliilor;
b)    completarea formularului de comanda cu datele necesare încheierii şi implementării contractului de vânzare. Furnizarea codului fiscal corect este necesară în etapa de plasare a Comenzii, în cazul în care Clientul doreşte să primească o factură cu TVA; în caz contrar, factura cu TVA nu poate fi emisă de către Vânzător;
c)     alegerea metodei de plată, a eventualelor servicii suplimentare și a metodei de livrare;
d)    acceptarea Regulamentului Magazinului Online prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare (casetă de selectare) – în această etapă, Clientului i se va prezenta un rezumat al Comenzii;
e)     trimiterea Comenzii de către Client către Vânzător folosind butonul ʺComand și plătescʺ;
f)     Comenzile nefinalizate prin apăsarea butonului ʺComand și plătescʺ nu vor fi onorate; simpla adăugare a produselor în Coș (și/sau acceptarea Regulamentului Magazinului Online) nu echivalează cu finalizarea Comenzii și nu creează o obligație pentru Vânzător de a livra Produsele.
g)     în cazul plăţilor prin intermediul unui prestator extern de servicii de plată, Clientul poate fi redirecționat către site-ul său web în vederea efectuării plăţii.
4.     Ca răspuns la Comanda primită, Vânzătorul trimite Clientului un e-mail prin care confirmă înregistrarea Comenzii.
5.     Contractul de vânzare este încheiat în momentul în care Clientul primeşte mesajul Vânzătorului indicat în paragraful 4 de mai sus în limita Produselor indicate în acesta și sub rezerva achitării sumelor datorate Vânzătorului în temeiul Contractului de Vânzare, dacă plata nu a fost efectuată la plasarea Comenzii.
6.     Valoarea totală a Comenzii include Preţul, costurile de livrare și, eventual, costurile suplimentare, de exemplu, în cazul utilizării serviciilor suplimentare. Clientul este informat cu privire la valoarea totală a Comenzii la plasarea Comenzii, inclusiv atunci când Clientul își exprimă voința de a fi obligat la plată prin Contractul de Vânzare.
7.     Promoţiile valabile în Magazinul Online nu pot fi cumulate, cu excepţia cazului în care termenii și condiţiile promoţiilor aplicabile la acel moment prevăd altfel.
 
VI. Plată
 
1.     Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in notificarea de preluare a Comenzii trimisa de KOTARBAU Clientului.
2.     Vânzător pune la dispoziția Clientului, în principiu, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
a)     plățile electronice prin intermediul serviciilor autorizate (IdoSell );
b)    plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate (Visa, MasterCard);
c)     Apple Pay/Google Pay
d)    transferul regular ;
e)     plata la livrare;
3.     Puteți achita comanda în numerar la curier, la uşa dumneavoastră, chiar în momentul livrării coletului.
4.     Decontarea a tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
5.     Dacă Cumpărătorul alege:

- Plăți prin transfer bancar, plăți electronice sau plată prin card de credit, Cumpărătorul este obligat să plătească întregul preț al bunurilor comandate în termen de 7 zile calendaristice de la data Contractului de vânzare - în caz contrar, comanda va fi anulată.
- Plata la livrare ( ramburs ), Cumpărătorul este obligat să efectueze plata integral, la livrare.
6.     Se emite factură de TVA pentru bunurile cumpărate în Magazinul online. Factura se va emite pe baza datelor furnizate de Client.
7.     La plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul poate alege o singură metodă de plată.
8.     Cumpărătorul acceptă emiterea și trimiterea facturilor și corectarea facturilor în formă electronică.
 
VII. Livrarea
 
1.     Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României. Livrarea produsului către Client se plătește de către acesta, cu excepția cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii postale) sunt indicate în paginile Magazinului Online și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.
2.     Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.
3.     Modalitatea de livrare a comenzilor  KOTARBAU pentru produse fizice este prin curier.
4.     Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata  de  livrare a Produsului de către transportator.
5.     Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt.
6.     Daca produsele nu au fost livrate in termen de 14 zile lucrătoare Clientul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar. Daca nici in termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul  poate solicita rezilierea sau rezoluțiunea contractului.
7.     KOTARBAU va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoțitoare aferente acestora.
8.     Obiecțiunile referitoare la eventualele nereguli şi /sau lipsuri cu privire la integritatea coletelor şi a Produselor aferente acestora se vor face in momentul livrării sau prin întocmirea un proces verbal de constatare, sau prin refuzul primirii şi plații coletului.
9.     Cu excepția cazurilor când KOTARBAU şi Clientul s-au înțeles altfel, proprietatea asupra Produselor va fi transferata la livrare, după efectuarea plații de Client, în locația indicata in Comandă .
10.  În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.
 
VIII. Returul produselor (Dreptul de renuntare la contract )
 
1.     Consumatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
 
– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
2.     Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.: în format electronic  prin intermediul poștei electronice la adresa: shop@kotarbau.eu
3.     Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
4.     În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
5.     Vânzător are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
6.     Vânzător va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzător nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzător va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
7.     Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa: 
OlzaLogistic - KOTARBAU
Suisului 10
410140
Oradea
 
România
La adresa de mai sus se preiau doar mărfurile pentru retur. Alte operațiuni nu se efectuează la această adresă.
Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.
8.     Client este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea  repunerii  produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
9.     Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului.  Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu  îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.
 
IX. Reclamația Produsului
 
1.     Toate Produsele beneficiaza de garantia legala de conformitate, iar aceasta nu este afectata de eventuala garantie tehnica (sau comerciala) oferita de producator sau de KOTARBAU.
2.     Produsele oferite ca parte a Magazinului Online pot fi acoperite de garanţia producătorului.
3.     O reclamație legată de Produsul achiziționat poate fi depusă de către Consumator, în scris la următoarea adresă:
MK TRADING MICHAŁ KOTARBA, KARPACKA 1, 32-040 ŚWIĄTNIKI GÓRNE (POLONIA), shop@kotarbau.eu.
4.     De obicei, este oportună livrarea Produsului către Vânzător împreună cu reclamația, pentru a permite Vânzătorului să îl examineze.
5.     Vânzătorul va răspunde reclamației Consumatorului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii acesteia.
6.     Potrivit Ordonante de Urgenta Guvernului nr. 140/2021, achizitiile consumatorului sunt protejate de legislatia incidenta in domeniu, care reglementeaza:
Raspunderea Vanzatorului: Vanzatorul raspunde fata de consumator pentru orice neconformitate care exista in momentul livrarii bunurilor si care este constatata in termen de doi ani de la data respectiva.
7.     Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produsul în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat.
8.     În cazul în care Produsul vândut nu este conform cu Contractul de vânzare, Clientul poate, cu rezervele și în condițiile specificate în Legea privind drepturile consumatorilor:
a. să solicite repararea sau înlocuirea Produsului. Cu toate acestea, se stipulează că, în cazul în care aducerea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client (reparare sau înlocuire) este imposibilă sau necesită costuri excesive, atunci Vânzătorul:
- poate face o înlocuire în cazul în care Clientul solicită o reparație; sau
- poate repara Produsul in termen de maxim 15 zile în cazul în care Clientul solicită o înlocuire, sau
- în cazul în care imposibilitatea sau caracterul nerezonabil al costurilor se referă atât la reparație, cât și la înlocuire, Vânzătorul are dreptul de a refuza să aducă produsul în conformitate cu Contractul de vânzare - în caz de refuz, Clientul are dreptul la drepturile specificate la litera b) de mai jos.
9.     La evaluarea costurilor excesive, se ține seama, în special, de semnificația lipsei de conformitate a Produsului cu contractul de vânzare, de valoarea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare și de inconvenientul pentru Client cauzat de schimbarea modalității sau de refuzul de a aduce Produsul în conformitate cu contractul de vânzare.
b. face o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, dar numai atunci când:
- Vânzătorul a refuzat să repare sau să înlocuiască Produsul sau
- din declarația Vânzătorului sau din circumstanțele cazului reiese clar că Vânzătorul nu va repara sau înlocui Produsul; sau
- Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie in termenul legal, fără inconveniente semnificative pentru consumator sau
- Vânzătorul a adus deja Produsul în conformitate cu contractul de vânzare sau
- neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este atât de semnificativă încât justifică o reducere imediată a prețului sau retragerea din contractul de vânzare
- Prețul redus va fi proporțional cu prețul rezultat din contractul de vânzare, în funcție de valoarea Produsului care nu respectă contractul de vânzare în raport cu valoarea Produsului care respectă Contractul de vânzare.
10.  In cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se va dispune direct înlocuirea acestora sau reducerea prețului, după caz. Clientul nu se poate retrage din Contractul de vânzare în temeiul unei reclamații dacă neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare este nesemnificativă.
11.  Vânzătorul trebuie să repare sau să înlocuiască Produsul în mod gratuit, într-un termen rezonabil și fără inconveniente nejustificate pentru Client, ținând cont de specificitatea Produsului și de scopul pentru care Clientul l-a achiziționat.
12.  Vânzătorul returnează Clientului sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de reducere a prețului din partea Clientului.
13.  În cazul retragerii din contractul de vânzare, ca parte a reclamației, Clientul va returna imediat bunurile Vânzătorului, pe cheltuiala sa. Vânzătorul va returna prețul Clientului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea Produsului sau a dovezii de returnare a acestuia.
14.  Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției în cazul în care neconformitatea Produsului cu contractul de vânzare a existat la momentul livrării acestuia și a fost dezvăluită în termen de doi ani de la livrare. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.
15.  Dupa epuizarea cailor de conciliere interna si fara sa-si prejudicieze in vreun fel dreptul de acces la instantele judecatoresti, Clientul (in acceptiunea de persoana fizica a termenului) aflat intr-un litigiu cu KOTARBAU poate apela pentru solutionare la o procedura extrajudiciara.
16.  Vanzatorul va informa Consumatorul, despre posibilitatea de a utiliza metode extrajudiciare de tratare a reclamatiilor. Principiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la sediul sau pe site-urile entitatilor abilitate sa solutioneze litigiile pe cale extrajudiciara.
17.  Vanzatorul informeaza ca platforma sistemului de solutionare a litigiilor online la nivelul Uniunii pentru litigiile dintre consumatori si intreprinderi (platformaODR) este disponibila la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
X. Forta Majora
 
1.     Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
2.     Daca in termen de 10 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
 
XI. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 
1.     Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.
 
XII. Dispozitii finale
 
1.     Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a KOTARBAU, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.
2.     Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.
3.     Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.
4.     Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
 
15.01.2024
 
Anexa nr. 1 – Exemplu Modelul fomularului de reziliere a contractului încheiat la distanță
(acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)
 
MODELUL FORMULARULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI
 (acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)
 
Destinatar:
..................................
...................................
.....................................
 
Eu / Noi (*) prin prezenta renunț(ăm) (*) la contractul de vânzare pentru următoarele produse/servicii (*):
 
Data încheieri contractului(*)/ridicarea produsului(*)
 
Prenume și nume / Denumirea consumatorului (*)
 
Adresa consumatorului
Semnătura consumatorului  (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)
Data
(*) Tăiați dacă nu este cazul

IdoSell Trusted Reviews
4.50 / 5.00 56 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-01
Seriosi, produsele au fost ambalate adecvat.
2024-04-16
super
Viziteaza site-ul Kotarbau.ro pe ShopMania
pixel